Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Haninge kommun

Hanna and Goliaph копия2

Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll?


Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter i förskolan?

Den 3 och 5 september är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att fortbilda 900 pedagoger i Haninge kommuns förskolor. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer samt vad juridiken innebär i praktiken.

Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av att utbilda om barnkonventionens rättighetsskydd och innebörden av att konventionen nu blir svensk lag. Hanna har tidigare varit utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter samt sakkunnig på Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen. Hanna är även medförfattare till boken Barnets rätt.

Shares