Hanna fortbildar om Barnkonventionen i Trollhättan Stad den 10 november

Den 10 november är Hanna and Goliath inbjuden till personalavdelningen i Trollhättan Stad för att fortbilda kring innebörden av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige.

Syfte med fortbildning är att:

 • Få ökad kunskap kring innebörden av att barnkonventionen blir svensk lag
 • Skapa en bättre förståelse för hur barnkonventionens vägledande principer och ett barnrättsperspektiv konkret kan implementeras i HR-avdelningens verksamhet
 • Stimulera diskussion och ge nya perspektiv och inspiration på barnrätt kopplat till HR inför ett fortsatt barnrättsarbete i Trollhättan kommun

Fortbildning blandar teori i föreläsningsform och olika interaktiva övningar och ger en gedigen introduktion till:

 • Barnkonventionen- vad innebär det och vad får det för konsekvenser för oss som arbetar med HR?
 • Vilka rättigheter är det som skyddas av barnkonventionen och för vem?
 • Vad innebär det att barnet är rättighetsbärare och rättssubjekt?
 • Vilka är barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och vad innebär det för oss som arbetar med HR?
 • Vilka är barnets medborgerliga och politiska rättigheter och vad innebär det för oss som arbetar med HR?
 • Vad innebär barnkonventions fyra vägledande principer – praktiska exempel och konkret tillämpning i vårt arbete med HR
 • Vad blir konsekvensen nu när barnkonventionen blir svensk lag?
 • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja barnets rättigheter för Trollhättan kommun?
Shares