Hanna and Goliath fortbildar på Rudbecks gymnasium om Barnkonventionen den 15 augusti

Den 15 augusti 2023 är Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes inbjuden för att fortbilda lärare och skolpersonal på Rudbecks gymnasium om Barnkonventionen och mänskliga rättigheter.

Fokus för utbildningstillfället är en  genomgång av:

  • Vilka rättigheter är det som skyddas av barnkonventionen och för vem?
  • Vad innebär det att barnet är rättighetsbärare och rättssubjekt?
  • Vilka är barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ?
  • Vilka är barnets medborgerliga och politiska rättigheter?
  • Vad innebär ett barnrättsbaserat arbetssätt?
  • Barnkonventions fyra vägledande principer – övergripande
  • Vad blir konsekvensen för våra verksamheter nu när barnkonventionen blir svensk lag?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja barnets rättigheter i våra verksamheter?
Shares