Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen för personal på simhallar i Norrbotten

Hanna and Goliath fortbildar Haninges Utbildningsförvaltning kring Barnkonventionen

Hur kan simhallar och badhus stärka barnens rättigheter?

Den 28 maj genomför Hanna and Goliath en digital fortbildning kring barnkonventionen med personal från simhallar i Norrbotten.

Föreläsningen är en del av en slutkonferens som genomförs av Perspektivbyrån.

Om Perspektivbyrån

Perspektivbyrån arbetar med att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år. Via den interaktiva deckarleken Perspektivbyrån kartläggs och upptäcks sådant som kan utestänga människor från ett jämlikt deltagande på bibliotek och simhallar. Metoden handlar om att tillsammans med barn undersöka verksamheternas utbud och fysiska rum, från barnens perspektiv och med utgångspunkt de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Shares