Hanna and Goliath och Barnrättskonsulterna utbildar jurister om Barnkonventionen

Den 9 maj genomför Hanna and Goliath tillsammans med Barnrättskonsulterna del två av en fortbildning kring Barnkonventionen för kommunjurister.

Det är jurister från Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Sigtuna kommun och Nacka kommun som samlas för fortbildning kring innebörden av att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Några av dom saker som ingår under fortbildningen den 9 maj är:

Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja barns rättigheter?

Barnkonventionen som lag – inkorporering och transformering

Hur säkerställs skyddet för barns rättigheter internationellt och i Sverige?

Djupdykning i rätten till utbildning och ickediskrimineringspricnipen och dess innebörd för kommuner

Barnrättighetssutredningen – några slutsatser och författningsändringar

Föreslagna författningsändringar i förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen, LSS, Brottbalken, Utlänningslagen etc.

Du kan läsa mer om fortbildningen här

Välkommen till utbildningen i barn och ungas rättigheter 9 maj 2017

Shares