Hanna and Goliath fortbildar om Barnkonventionen i Region Kalmar

library small

Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det bibliotekens verksamhet?

Den 13 november är Hanna and Goliath inbjuden för att fortbilda bibliotekspersonal i Region Kalmar. Hanna ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer samt vad juridiken innebär i praktiken.

Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av att utbilda om barnkonventionens rättighetsskydd och innebörden av att konventionen nu blir svensk lag.

 

Inbjudan Barnrättskonventionen

Shares