Hanna and Goliath föreläser om Barnkonventionen i Lycksele

Hanna and Goliaph копия2

Den 24 oktober anordnar Länstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten en heldagskonferens om Barnkonventionen som lag, metod och praktik. Hanna and Goliath är inbjuden att föreläsa om barnkonventionen.

Läs mer om programmet nedan:

Vad kännetecknar ett framgångsrikt barnrättsarbete?

Barnkonventionen som lag, metod och praktik

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Vad innebär det, hur ska konventionen implementeras och hur säkerställer vi att vi fattar beslut som blir rätt för våra barn och unga? Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten bjuder nu särskilt in dig som är chef och/eller har beslutsfattande mandat i din verksamhet till en utbildningsdag. Utbildningen tar ett helhetsgrepp om Barnkonventionens juridiska ställning, praktiska tillämpning och hur ett barnrättighetsbaserat arbete kan se ut i praktiken.

Tid: Torsdag, 24 oktober kl. 10.00 – 16.00 Plats: Ansia Resort, Lycksele

Program

09.30 –09.45 Registrering med kaffe & smörgås

09.45 – 10.00 Ingela Gotthardsson, Kommunchef i Lycksele inleder och hälsar välkommen

10.00 – 12.00 Är det en mänsklig rättighet att gunga och spela fotboll?
Barnkonventionen blir snart lag i Sverige. Men vad innebär det och hur påverkar det våra verksamheter? Hanna Gerdes ger en introduktion till barnkonventionen och dess vägledande principer samt vad juridiken innebär i praktiken.

12.00–13.00 13.00–14.15

Hanna är folkrättsjurist och har lång erfarenhet av att utbilda om barnkonventionens rättighetsskydd och innebörden av att konventionen nu blir svensk lag. Hanna har tidigare varit utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter samt sakkunnig på Statsrådsberedningen och Diskrimineringsombudsmannen. Hanna är även författare till boken Barnets rätt.

Lunch

Barnrättsresan – Barnrätt i praktiken

Fanny Davidsson och Kenneth Ljung, utredare och konceptutvecklare på Barnombudsmannen tar med oss på Barnrättsresa. Här lyfts ett antal framgångsfaktorer i olika steg som kommuner och regioner kan utveckla för att på ett systematiskt och strategiskt sätt omsätta barnkonventionen till praktik, med utrymme för diskussion och reflektion.

 

14.15–14.30 Paus med kaffe

14.30–15.00 Ett praktiskt exempel: Skellefteå som barnrättskommun. Jörgen Svedberg från Skellefteå kommun är en av fem svenska kommuner som deltagit i UNICEF:s projekt barnrättskommun. Arbetet har genomförts med utgångspunkt i Barnkonventionen där målet är att utveckla arbetssätt och metoder som ska genomsyra hela verksamheten.

15.00 – 15.15 Dagen avslutas

Shares