Hanna and Goliath fortbildar kring barnkonventionen och samhällsbyggnad den 1 februari

Cykelvägar. Naturområden. Parker. Lekplatser. Skolgårdar. Centrum. Ombyggnationer. Nya bostadsområden.

Vem bygger vi för när vi bygger? Hur säkerställer vi ett barnrättsperspektiv i all samhällsplanering?

Den 1 februari 2022 genomför Hanna and Goliath en workshop med planhandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Fokus för workshopen är Barnkonventionen och samhällsbyggnad.

Under workshopen tittar vi närmare på hur man genomför en prövning av barnets bästa men även på innebörden av art 31 om barnets rätt till vila och fritid,  lek och rekreation.

Är du intresserad av fysisk planering så kan det vara väl värt att läsa Barnrättskommitté allmänna kommentar 17 som vägledning.

 

 

Shares