Hanna and Goliath leder webbinariet ”Hållbar mobilitet för barns rörelsefrihet”

Den 6 oktober modererar Hanna and Goliath webbinariet ”Hållbar mobilitet för barnets rörelsefrihet” under Skånes Energiting.

Barnkonventionen är lag i Sverige. Men hur påverkar det vår stadsplanering? Hur ser vi egentligen på barns lika rätt till vårt offentliga utrymme?

Under detta webbinarium får vi ta del av både forskning och innovativa exempel på hur transport- och samhällsplanerare, arkitekter och kan främja barnets rörelsefrihet genom hållbar mobilitet.

I panelen kommer vi att höra från:

  • Karin Book, Malmö universitet
  • Tanja Joelsson och Linda Fridén Syrjäpalo, Stockholms universitet
  • Marcus Horning, Malmö stad och Malbas
  • Rörelsefaktorn & Equalizer – Åsa Samuelsson och Emma Pihl, FOJAB arkitektbyrå
  • Aktiva skoltransporter 2.0 – Anna-Karin Lindqvist, Luleå Tekniska Universitet

Med denna programpunkt vill Mötesplats Social Innovation bidra med inspiration och kunskap om hur vi alla tillsammans kan genomföra FN:s globala hållbarhetsmål 11.2:

”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.”

Läs mer här:

Shares