Hanna and Goliath inleder samarbete med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Inom ramen för Plan Internationals arbete i Sverige så genomförs nu en undersökning med hjälp av Kantar Sifo om barns trygghet på nätet

Hanna and Goliath har fått i uppdrag att stödja Plan International Sverige med att genomföra en barnrättsanalys utifrån Kantar Sifos undersökning samt författa en rapport med rekommendationer.

Lite bakgrund om Hanna and Goliaths verksamhetsben kopplat till böcker, metodmaterial och rapporter:

Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes är folkrättsjurist och folkbildare.

Hanna har designat, planerat, lett och genomfört analyser, kvalitativa studier, workshops, implementeringsarbete, strategiska förändringsarbeten samt författat rapporter kring mänskliga rättigheter och barnets rättigheter i Sverige i drygt 17 år.

Hanna Gerdes har även arbetat länge med att genomföra analyser utifrån de rättigheter som barnet garanteras enligt Barnkonventionen och är författare till boken ”Barnets rätt – en bok om barnkonventionen”.

Hanna har även under de senaste åren arbetat mycket med frågor om digitalisering och AI.

Shares