Hanna and Goliath utvidgar samarbete med SOS Barnbyar

Hanna and Goliath utvidgar samarbetet med SOS Barnbyar. Den 11 december utbildar Hanna and Goliath personal inom organisationen programverksamhet kring mänskliga rättigheter, barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete.

Under 2016 inledde Hanna and Goliath för första gången samarbete med SOS Barnbyar. Under 2016 fortbildades organisationens nya personal i Göteborg vid två tillfällen. Fokuset var mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt implementering av rättighetsbaserat arbete i praktiken.

SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. SOS Barnbyar bygger och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

Shares