Hanna and Goliath föreläser på Lika Unikas årsmöte

wheelchair L

Onsdagen den 30 maj föreläser Hanna and Goliath om mänskliga rättigheter på Lika Unikas årsmöte.

Lika Unika är en federation och samarbetsorganisation med 6 riksförbund från svenska funktionshinderrörelsen. Lika Unik engagerar sig i flera strukturella och strategiskt politiska frågor och utgår från syn-, hörsel och rörelseperspektiv.

Federationen bildades den 16 december 2009 för att gemensamt agera och påverka kring ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som har en funktionsnedsättning. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter med ett funktionshindersperspektiv. Lika utgår framförallt utifrån FN-konventionen som handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt Barnkonventionen och Kvinnokonventionen.

 

Shares