Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

Intervju med Hanna Gerdes om barnets rättigheter i Haninges kommuntidning

I november intervjuades Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes i Haninge utbildningsförvaltnings tidning Inblick om barnets rättigheter.

I Intervjun lyfter Hanna Gerdes vikten av ökad kunskap kring Barnkonventionen – inte minst i ljuset av att den blir svensk lag 1 januaro 2020..

”Vi pratar ofta om barn men sällan med barn. Idag är barn  allt för sällan med i våra beslutsprocesser. Och vissa barn glöms ständigt bort. Barn med funktionsnedsättning blir osynliggjorda. Barn som utsätts för hedersrelaterat våld har inte tillräckligt starkt rättskydd.” säger Hanna Gerdes.

Läs hela intervjun här.

Inblick_Haninge_3-2018_uppslag

Shares