Riksdagsseminarium om rapporten Föräldrar på (o)lika villkor den 8 december

Den 8 december arrangerade Funktionsrätt Sverige och RFSU ett riksdagsseminarium om rapporten föräldraskap på (o)lika villkor som Hanna Goliaths grundare Hanna Gerdes är författare till.

Under seminariet presenterades slutsatser och rekommendationer från rapporten. Därefter följde ett panelsamtal med fyra riksdagsledamöter om hur samhället inte är anpassat för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar. Och vägar framåt.

Vittnesmål från rapporten ”Föräldrar på (o)lika villkor” visar att samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap.

De fyra riksdagsledamöter som diskuterade vägar framåt för att säkerställa ett inkluderande och jämlikt föräldraskap var:

Malin Danielsson (L), Yasmine Bladelius (S), Malin Höglund (M) och Ulrika Westerlund (MP). Nedan på bild tillsammans med projektledare Hanna Öfors från Funktionsrätt.

 

Vill du se hela seminariet inklusive presentation med en sammanfattning av slutsatser och rekommendationer från rapporten så hittar du den här.

Shares