Hanna and Goliath modererar Dagen mot Diskriminering på tre orter i Östergötland

Dagen mot Diskriminering Affisch

Byrån mot Diskriminering arrangerar årligen Dagen mot diskriminering – en dag med fokus på mänskliga rättigheter.

I år anordnas dagen på tre orter:

Norrköping: 11 oktober kl 09.45-12.45 Sessionssalen, Rosen
Finspång: 17 oktober kl 10.00-13.00 Sessionssalen, Finspångs kommunhus
Linköping: 19 oktober kl 09.45-12.30 Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset

I år har Dagen mot Diskriminering fokus på en av våra mest omdiskuterade mänskliga rättigheter – religionsfrihet. Vad innebär religionsfrihet i arbetslivet? Hur kan en verksamhet som har likabehandling som syfte och utgångspunkt navigera och agera i dessa situationer?

Frågor som kommer behandlas under dagen:

– Vad innebär religionsfrihet inom arbetslivet?
– Hur kan vi förstå de samtal och debatter som förts i media? Vilka har kommit till tals och vilka perspektiv saknas?
– Vad innebär en neutralitetspolicy och vilka krav kan en arbetsgivare ställa?
– Hur kan en verksamhet agera för att uppnå likabehandling på arbetsplatsen?

Shares