Hanna and Goliath modererar konferens för Nordens Välfärdscenter 26 oktober

Norden Välfärdscenter är en institution under Nordiska Ministerrådet. Den 26 oktober anordnar Nordens Välfärdscenter ett halvdagswebbinarium  med fokus på brukarinflytande i den nordiska regionen.

Brukarinflytande är centralt både för att brukaren ska kunna få inflytande över sociala insatsers utformning och innehåll, och för att höja kvaliteten i välfärden.

Under webbinariet presenteras även en ny rapport om hur brukarinflytande genomförs och organiseras i Norden.

Läs mer här.

Shares