Hanna and Goliath modererar på årets Nationella Lika Villkor konferens för högskolan

BILD SÖDERTÖRN
Den 23 och 24 november äger årets nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor rum. I år  arrangeras den av Södertörns högskola!
Konferensen vänder sig till ledning, medarbetare, studenter, studentorganisationer och andra organisationer med intresse för jämställdhets- och lika villkorsfrågor främst inom, men även utanför, akademin. 
I år modererar Hanna and Goliath samtalet ”Diskrimineringslagstiftningens nyheter i praktiken” på fredag kl 13:00. Medverkande i samtalet är:
Christine Bylund
Christine Bylund är Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper på Umeå universitet. I hennes avhandlingsprojekt undersöker hon hur personer med normbrytande funktionalitet (funktionsnedsättning) har tänkt kring och hanterat möjligheten att bilda familj och leva i relationer beroende på vilken typ av stöd de fått, eller inte fått, från välfärdsstaten.
Annika Fröberg
Annika Fröberg är personalchef på KTH.
Lovisa Strömberg
Lovisa Strömberg är enhetschef på Diskrimineringsombudsmannen.
Moderator: Hanna Gerdes
Hanna Gerdes är människorättsjurist och utbildare i mänskliga rättigheter och antidiskriminering.
Läs mer om konferensen här eller se bifogat program.
Shares