Hanna leder Herrljungas dag för mänskliga rättigheter den 6 oktober

Den 6 oktober anordnar Herrljunga kommun en heldagskonferens för förtroendevalda, chefer och strateger i Herrljunga kommun om mänskliga rättigheter. Hanna Goliaths grundare har fått i uppdrag att leda konferensen och samtalen under dagen.

För ett år sedan initierade Herrljungas kommundirektör ett nätverk – Rättighetsnätverket – för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Herrljunga. Under dagen får vi ta bland annat få ta del av erfarenheter och lärdomar från det året som varit.

 

Shares