Hanna modererar internationell konferens den 12 maj

Den 12 maj anordnar Diskrimineringsombudsmannen en internationell konferens inom ramen för Sveriges EU ordförandeskap om hur data och statistik kan användas för att bekämpa diskriminering.

Under dagen deltar 300 deltagare från 135 organisationer och 28 länder. Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes har fått i uppdrag att moderera dagen.

Läs mer om dagen här.

Shares