Hanna modererar samtal om unga, fred och säkerhet 7 december

Den 7 december anordnar Mötesplats Social Innovation nätverksträff med fokus på fredliga samhällen och unga.

Träffen leds av Hanna Gerdes och talare är bland annat :

Julius Kramer, FNs rådgivare inom Unga, fred och säkerhet

Sarah Dolah, Fryshuset

Sakariya Hirsi, Kollektiv Sorg

Helamalmö

Inbjudan:

I tider av kris hotas våra mänskliga fri- och rättigheter. Samhället splittras och misstro väcks. Idag ser vi ett pågående krig i Ukraina, hur det dödliga skjutvåldet i Sverige ökar och att samhällsklyftorna har fördjupas markant. Samtidigt har Sverige ansökt om medlemskap i Nato och stärker försvaret. Det kanske är dags för Sverige att satsa mer aktivt på fredsbyggande arbete.

Nu i december har det gått 7 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250 om Unga, fred och säkerhet. Den lyfter vikten av att delaktiggöra unga i fredsarbete och att arbeta såväl förebyggande som med skydd och återintegrering efter att en konflikt har lösts. I Finland har resolutionen omsatts till en nationell handlinsplan som ska gälla såväl i freds- som i krigstid.

Hur kan vi möjliggöra för unga att delta i fredsbyggande? Vad finns det för inspirerande exempel på att förebygga och hantera kriser tillsammans med unga? Vilka gemensamma ingångar för vidare samverkan finns det för oss som samlas denna dag?

Läs mer här och här.

Shares