Hanna and Goliath föreläser hos Stockholms Dövas Förening 17 oktober

Varför är rätten till teckenspråk genom hela livet en grundläggande rättighetsfråga? Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger dom ihop samt med Stockholms Dövas Förenings arbete?
Den 17 oktober föreläser Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes hos Stockholms Dövas förening och ger en introduktion till mänskliga rättigheter och juridiska grunder utifrån ett funktionshinderperspektiv.

Läs mer om föreläsningen här:

 

Om Stockholms Dövas Förening:

Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitisk verksamhet.

Läs mer här om Stockholms Dövas Förening. 

 

 

Shares