Hanna fortbildar personal på AllBright Stiftelsen den 28 september

Den 28 september är Hanna and Goliath inbjuden av AllBrights Stiftelsen för att fortbilda kring diskrimineringslagen med särskilt fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning och intersektionella perspektiv på jämställhet.

Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner.

Allbright kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Stiftelsen utbildar och stöttar företagsledare och medarbetare med verktyg för att själva driva förändringen. AllBright arbetar för att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen. Läs mer här.

Shares