Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Funktionsrätt Stockholm den 11 oktober

Den 11 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring mänskliga rättigheter och funktionsrätt.

Vad innebär fatt ha ett holistiskt perspektiv på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen, hur skyddas de och vad krävs för att det juridiska åtagandet ska vara uppfyllt av skyldighetsbärare?

Under fortbildningen ligger fokus på:

  • Vad är mänskliga rättigheter och vad innebär dom för personer med funktionedsättning?
  • Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger dom ihop med hälsa?
  • Hur skyddas rättigheter för personer med funktionsnedsättning i internationell rätt?
  • Vad innebär det att personer med funktionsnedsättning är rättighetsbärare och att regionen och staten är skyldighetsbärare ?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter?
Shares