Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen på Stockholms konstnärliga högskola den 23 augusti

Den 23 augusti höll Hanna and Goliath en heldagsutbildning på Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med psykologen Hanna Walleensten och lektorn Anna Adeniji.

En heldag med psykologiska, organisatoriska, historiska och juridiska aspekter på mänskliga rättigheter och hur vi skapar en mer inkluderande arbetsplats och högskola.

Hanna and Goliaths grundare fortbildar under denna dag bland annat om:

Diskrimineringsskyddets ursprung

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige

Diskrimineringsgrunder och skyddade områden

Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?

 

Shares