Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes.

Rapporten som bygger på ett 30-tal intervjuer med personer som har funktionsnedsättning som beskriver sina erfarenheter av att bilda familj och skaffa barn.

Den övergripande slutsatsen i rapporten är att samhället är otillgängligt och bitvis exkluderande när det gäller föräldraskap.

Rapporten visar bland annat följande

  • Samhället är inte utformat så att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara föräldrar.
  • Brist på kunskap om olika funktionsnedsättningar gör att samhället inte sätter in rätt insatser.
  • Det finns upplevelser av diskriminering och strukturell diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
  • Det finns upplevelser av att närstående och det offentliga Sverige förväntar sig att personer med funktionsnedsättning ska avstå föräldraskap.
  • Det finns upplevelser av att inte bli tagen på allvar som förälder när man har en funktionsnedsättning.
  • Samhällets norm om hur en förälder ska vara och vad den ska klara av leder till känsla av skuld och skam hos den som inte passar in.
  • Föräldrar med funktionsnedsättning utvecklar egna strategier för att klara av sitt föräldraskap.
  • Att bli sedd som individ och förälder är viktigt för både föräldrar och barn

Läs mer om rapporten här och här.

Ladda ner rapporten här.

Shares