Hanna Gerdes föreläser om diskrimineringslagen hos Stockholms Dövas Förening den 26 januari

Föreställ dig att du blir fast i en hiss. Du ringer på nödknappen men du vet inte om den funkar och om det är någon som hör ditt nödrop. Du hör själv inte nödsignalen och tiden går utan att någon verkar komma.

I hissen finns en högtalare. Du ser att lampan bredvid blinkar rött men du vet inte om någon försöker kontakta dig genom högtalaren. Du vet inte heller om någon bankar på hissen eller försöker fråga om någon fastnat. Hissen saknar nämligen glaspartier så du kan du se ut, veta vad som händer och kommunicera med omvärlden på det språk du använder – teckenspråket.

Detta är ett av många vardagliga exempel på en krissituation där hantering utgår från ett samhälle där alla förväntas funka lika och som har orsakas av att vi fortsätter att bygga ett samhällen som inte är anpassat för alla.

Så hur gör vi då för att skapa ett samhälle där såväl varor och tjänster som beredskap i både stora och vardagliga kriser utformas för alla?

Situation ovan hade tex lätt kunnat hanteras mycket smidigare om det utöver högtalare även funnits en bildskärm som tillät kommunikation med teckenspråk och/eller partier som tillät insyn i hissen.

Visste du att det i världen finns ungefär 70 miljoner som kommunicerar på teckenspråk?

I Sverige är cirka 30 000 personer primärt svenskt teckenspråkstalande och det bor runt 1,1–1,5 miljoner personer med någon form av dövhet, hörselskada och vuxendövhet i hela landet.

Långt från alla har en självklar tillgång till teckenspråket. Många utsätts för diskriminering. Utan tillgång till teckenspråk förvägras man ju nämligen tillgång till många andra grundläggande rättigheter.

Stockholms Dövas föreningen avslutade den 24 januari en utbildningserier där Hanna Gerdes har bjudits in vid flera tillfällen för att fortbilda om mänskliga rättigheter och hur vi skapar ett tillgängligt samhälle för alla.

Hur säkerställer vi att alla för tillgång till sina rättigheter – i vardag och i kris – på lika villkor oavsett ålder, funktionalitet eller etnicitet? Tycker ditt företag eller din organisation också att dessa frågor är viktiga så är det bara att höra av sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares