Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

Hanna and Goliath processleder workshop om Agenda 2030 och funktionshinderperspektivet

 

Den 19 marsleder Hanna and Goliath en workshop kring Agenda 2030 och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Hur dessa mål kan bidra till att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och globalt är huvudfokusen för Lika Unika Akademin som anordnar denna workshop. s

Shares