Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos Försäkringskassan 2 december

Den 2 december är Hanna and Goliath inbjuden till Försäkringskassan för att fortbilda ett 100-tal medarbetare kring diskrimineringslagen. Utbildningen är interaktiv och digital.

Fokuset för fortbildning är När blir värdering diskriminering är en fördjupning kring:

Diskrimineringsskyddets ursprung

Diskrimineringslagstiftningen i Sverige

Diskrimineringsgrunder och skyddade områden

Direkt diskriminering

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Vad innebär lagkravet om aktiva åtgärder i arbetslivet och inom utbildning?

Vilka grunder omfattas?

Vad måste man göra?

Shares