Hanna and Goliath deltar i specialistseminarium i Tyskland

Den 13- 14 oktober kommer Hanna and Goliath delta i ett specialistseminarium kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på Academy of European Law  i Trier, Tyskland.

Hanna and Goliath samarbetar under hösten 2016 med Myndigheten för delaktighet och arbetar i flera projekt med att stärka kunskapen kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Här kan du läsa programmet för hela seminariet program-era-seminar

Shares