Hanna föreläser för Regionförbundet och Regionbiblioteket i Kalmar

library small

Vad innebär det att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering? Hur skapar vi tillgängliga bibliotek för alla? Och ska man alltid behandla alla lika?

Den 21 november är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda bibliotekschefer och bibliotekarier i Kalmar region kring diskrimineringslagstiftningen och tillgänglighet.

Läs mer här.

21 nov inbjudan 20181002

Shares