Hanna fortbildar om mänskliga rättigheter, rätten till hälsa och funktionsrätt 20 mars

Den 20 mars 2023 är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring det folkrättsliga aspekter av rätten till hälsa och hur denna rättighet hänger ihop på ett holistiskt sätt med andra mänskliga rättigheter.

Vad innebär rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättningen, hur skyddas den och vad krävs för att de juridiska åtagandet ska vara uppfyllt av skyldighetsbärare?

Under fortbildningen ligger fokus på:

  • Vad är mänskliga rättigheter och vad innebär dom för personer med funktionedsättning?
  • Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger dom ihop med hälsa?
  • Hur skyddas rätten till hälsa i internationell rätt?
  • Vad innebär det att personer med funktionsnedsättning är rättighetsbärare och att regionen är skyldighetsbärare ?
  • Vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter och rätten till hälsa
  • Vad innebär det att rätten till hälsa ska vara tillgänglig, åtkomlig, godtagbar och hålla kvalité enligt människorättsprinciper?

Se inbjudan här.

Läs mer om Funktionsrätt Stockholms Län här:

Shares