Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter och Agenda 2030

wheelchair L

Den 21 augusti är Hanna and Goliath inbjuden att fortbilda kring mänskliga rättigheter och funktionsrättsperspektivet på Agenda 2030 hos Lika Unika Akademin.

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Hur dessa mål kan bidra till att förverkliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och globalt är huvudfokusen för Lika Unika Akademin som anordnar denna tredagars pilotutbildning.

Shares