Så funkar kursen

Så funkar kursen

I Hanna and Goliath Law & Digital Educations webbkurs får kursdeltagarna både gedigen teoretisk kunskap och handfasta tips för att kunna komma igång med att arbeta praktiskt för att kunna motverka diskriminering.

Utbildningen består av ett antal kapitel. I varje kapitel finns faktatexter, definitioner av viktiga ord och begrepp, ett quiz där du får testa dina kunskaper och tips för komma igång med arbetet.

Utbildningen innehåller även en film om diskrimineringslagen.

  • Kursens längd är cirka 60 minuter.
  • Kursen innehåller 5 kapitel. Du behöver gå igenom alla kapitel och allt innehåll i kursen för att kunna få ett diplom.
  • I varje kapitel i kursen finns ett kort quiz med frågor på innehållet i kapitlet.
  • Varje kapitel innehåller praktiska tips på hur ni kan komma igång med arbetet.
  • Kursen avslutas med ett längre kunskapstest där du får svara på frågor om kursens hela innehåll.
  • Du kan både läsa och lyssna.
  • Innehåller film om diskrimineringslagen.
  • När du gått igenom innehållet i alla kapitel och klarat av kunskapstestet får du ett utskrivbart examensbevis.