Hanna and Goliath Law & Education Integritetspolicy


Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, förkortat GDPR, inom EU och ersätter då vår svenska personuppgiftslag (PUL).  Hanna and Goliath vill informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du är i kontakt med verksamheten.


Alla upplysningar som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk individ anses utgöra personuppgifter. När du kontaktar Hanna and Goliath t.ex. skickar offertförfrågningar, söker praktikplats eller av annan anledning skickar en e-post tillhandahåller du dina personuppgifter till Hanna and Goliath.


Personuppgifterna kan bestå av namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och ansökningshandlingar så som CV.


Hanna and Goliath Law & Education behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter endast för att kunna svara på dina förfrågningar, fullgöra avtal med dig, fakturera, marknadsföra och administrera. Ibland använder Hanna and Goliath insamlade personuppgifter i form av bild och ljudupptagning för att synliggöra och utveckla verksamheten. I dessa fall har alltid samtycke inhämtas, avtal slutits eller en avvägning gjorts för att säkerställa att det finns berättigat intresse.


När du besöker Hanna and Goliaths hemsida behandlas uppgifter om hur du använder hemsida dvs hur du nådde och lämnade sidan, IP-adress och geografisk information.


Hanna and Goliath lämnar inte vidare dina personuppgifter till tredje part. I de undantagsfall detta skulle ske så inhämtas alltid samtycke. Hanna and Goliath spar dina personuppgifter så länge vi har en etablerad kundrelation. Du kan när som helst begära att Hanna and Goliath ska ta bort dina personuppgifter förutom då Hanna and Goliath behöver de för att kunna faktura. Du kan även när som helst säga att du inte vill ha utskick från Hanna and Goliath.


Personlig integritet är en mänsklig rättighet. Du har flera rättigheter och nedan kan du läsa mer om dessa.


Rätt till information


Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Hanna and Goliath behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa.


Rätt till rättelse


Om du anser att Hanna and Goliaths uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.


Din rätt till invändning


Du har rätt att invända mot att Hanna and Goliath behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om Hanna and Goliath då inte kan visa att skäl som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.


Rätt att bli raderad


Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos Hanna and Goliath raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka.


Vad ska jag göra om jag är missnöjd?


Om du är missnöjd över hur dina personuppgifter hanteras kan du vända till Hanna and Goliath och be att hantering ändras eller åtgärdas. Du har även rätt att anmäla missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för min personuppgiftsbehandling.