Flowers

Metod och material

Att arbeta med ett rättighetsbaserat synsätt innebär att ha mänskliga rättigheter både som metod och som mål.

Det innebär att göra lag och kunskap om rättigheter tillgängliga för alla.

Det inkluderar att se till att kunskap och information kommuniceras på ett enkelt, praktiskt och tillgängligt sätt.

Hanna and Goliath Law & Education ger hjälp med:

  • Böcker och rapporter om olika ämnen om mänskliga rättigheter
  • Handböcker och utbildningsmanualer
  • E-lärande och digital utbildning om mänskliga rättigheter