Flowers

Föreläsning och fortbildning

Behöver du öka dina kunskaper inom mänskliga rättigheter?

Läs mer

Möten och moderering

Behöver du en moderator med expertis inom mänskliga rättigheter?

Läs mer

Rådgivning och rekommendationer

Behöver du rådgivning inom mänskliga rättigheter?

Läs mer

Metoder och material

Behöver du metoder för att implementera mänskliga rättigheter?

Läs mer

Digital kurs om diskriminering och inkludering

Köp kursen här!

Se videon för att lära dig mer om Hanna Goliath

Ny rapport baserad på barns egna röster om livet på…

När frågade du sist ett barn i din närhet ”Hur var det på nätet idag?” Barns vardag och verklighet i Sverige är idag i stor utsträckning digital. Mängden av s

Läs mer

Hanna and Goliath deltar i HR-podden

Hur gör vi för att skapa arbetsplatser som är inkluderande och där alla kan känna sig trygga? När blir värdering diskriminering? Finns det en skillnad på hur orde

Läs mer

Stort reportage med Hanna Gerdes om diskrimineringsfrågor

Akavia Aspekt är fackförbundet Akavias medlemstidning. Tidningen går några gånger per år ut till 135.000 medlemmar som är akademiker inom ekonomi, juridik, samhä

Läs mer

Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths gru

Läs mer

Hanna and Goliath föreläser för branschrådet hos Handelsanställdas förbund den…

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 22 november fortbildar Hanna and Goliath branschrådet hos Han

Läs mer

Hanna and Goliath fortbildar på demokratikonferens i Umeå 14 november

Den 14 november är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa om mänskliga rättigheter, demokrati och rätten till utbildning på en stor demokratikonferens som anordna

Läs mer

Hanna Gerdes en av huvudtalarna på East Sweden Innovation Week…

Innovation Week är en återkommande vecka varje år som är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat. 2023 är

Läs mer

Hanna and Goliath deltar i HR-podden

Hur gör vi för att skapa arbetsplatser som är inkluderande och där alla kan känna sig trygga? När blir värdering diskriminering? Finns det en skillnad på hur orde

Läs mer