Flowers

Education and Inspiration

Do you need to increase your knowledge within human rights?

Learn more

Meetings and Moderation

Do you need a moderator with expertise within human rights?

Learn more

Advisory and Advocacy

Do you need advisory within human rights?

Learn more

Methods and Materials

Do you need methods and materials to implement human rights?

Learn more

LET’S LEARN AND EXPLORE

Go to Discrimination Course

Watch The video To Learn More About Hanna Goliath

Stort reportage med Hanna Gerdes om diskrimineringsfrågor

Akavia Aspekt är fackförbundet Akavias medlemstidning. I årets första nummer så finns ett större personporträtt och en 6 sidigt reportage om diskrimineringsfrågor

Learn more

Ny rapport av funktionsnedsättning och föräldraskap av Hanna Gerdes

På internationella funktionshinderdagen 3 december 2022 lanseras en helt ny och unik rapport av Funktionsrätt Sverige och RFSU som är skriven av Hanna and Goliaths gru

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar Länsstyrelserna om Barnkonventionen

Under 2022 har Hanna and Goliath fått i uppdrag att genomföra en utbildningssatsning om sex tillfällen för medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm.

Learn more
Hanna and Goliath är författare till tre nya skrifter om de globala målen

Hanna and Goliath är författare till tre skrifter om de…

"Ingen ska lämnas utanför" är tre skrifter som tar upp funktionshinderperspektivet på olika mål i Agenda 2030.

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Funktionsrätt Stockholm…

Den 11 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring mänskliga rättigheter och funktionsrätt. Vad innebär

Learn more

Dags för sjunde omgången av Delaktig, stark och synlig 9-10…

Helgen den 9-10 september startar den sjunde omgången av Sveriges första interreligiösa ledar- och mentorprogram för kvinnor. Under åren 2016-2022 har Hanna and Goli

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen hos studieförbund för kulturutövare…

Den 26 augusti fortbildar Hanna and Goliath Kulturens – studieförbundet för kulturutövare om diskrimineringslagen Fokus för fortbildningen är kulturen som nav i de

Learn more

Hanna and Goliath fortbildar om diskrimineringslagen på Stockholms konstnärliga högskola…

Den 23 augusti höll Hanna and Goliath en heldagsutbildning på Stockholms konstnärliga högskola tillsammans med psykologen Hanna Walleensten och lektorn Anna Adeniji.

Learn more