Stort reportage med Hanna Gerdes om diskrimineringsfrågor

Akavia Aspekt är fackförbundet Akavias medlemstidning. Tidningen går några gånger per år ut till 135.000 medlemmar som är akademiker inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, it och tech, personalvetenskap samt kommunikation. I årets första nummer så finns ett större personporträtt och en 6 sidigt reportage om diskrimineringsfrågor med Hanna Gerdes, grundare av Hanna and Goliath Law & Education.

Shares