Flowers

Utbildning och inspiration

Hanna har utbildat mer än 20.000 ledare, politiker, beslutsfattare, tjänstemän och aktivister i Sverige och internationellt inom ett brett spektrum av mänskliga rättigheter. Hanna anpassar all utbildning efter dina behov och nedan hittar du exempel på ämnen och klienter för tidigare utbildningar.