Återträff för Sveriges första interreligiösa mentorprogram för kvinnor

Helgen den 21-22 september har Sveriges första mentorskapsprogram för kvinnor från olika trosinriktningar återträff för sina tidigare deltagare.

Under 2016, 2017 och 2018 har drygt 60 kvinnor från 30-tal olika trossamfund möts år för att utbyta erfarenheter och förkovra sig kring ledarskap, makt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och förändringsarbete. Alumniträffen syfte är att bygga ett starkt och långsiktigt nätverk mellan kvinnor som gått programmet.

Fokus för första återträffen var hedersförtryck och reformering av religion. Denna gång är fokus praktiskt förändringsarbete och jämställdhetskamper genom historien.

Under aluminträffen kommer Eva Nikell som tidigare arbetat på jämställdhetsombudsmannen berätta om kvinnors makt och rättigheter genom tiderna. Träffen kommer titta på kvinnligt ledarskap i olika trosuppfattningar och kvinnor som förändrat under ledning av Jana Jakob och stiftelsen Make Equal kommer att ge stöd i hur man går från ord till handling i praktiskt jämlikhetsarbete.
Hanna and Goliath Law & Education tycker det är fantastiskt roligt att få vara med och processleda detta unika program.  Under vinter 2019 drar mentorprogrammet Delaktig, Stark och Synlig igång igång sin fjärde omgången. Läs mer om det här.

Shares