Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar

Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Under 2017 så vittnade kvinnor i bransch efter bransch om olika former av övergrepp och kampanjen metoo# skakade Sverige.

Ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande men också för att agera vid incidenter är diskrimineringslagstiftnin

Vad säger lagen? Vad har arbetsgivare, skolor och högskolor för ansvar? Vad innebär det skärpta reglerna kring förebyggande arbete som trädde i kraft 1 januari 2017?

Vill din organisation stärka sina kunskaper kring diskrimineringslagstiftningen och ert ansvar för att motarbeta trakasserier och sexuella trakasserier?

Kontakta Hanna and Goliath för offert.

Shares