Föreläsning om utmaningar för mänskliga rättigheter i digitaliseringens kölvatten

Föreläsning om utmaningar för mänskliga rättigheter i digitaliseringens kölvatten

Digitalisering – möjligheter och utmaningar för mänskliga rättigheter

Vi lever i en ny tid. Världen har krympt och kommit mycket närmare. Kommunikation sker så snabbt och på så många olika digitala plattformar att på sekunder fortplantar sig information över hela världen.

I ljuset av denna snabba utveckling – som i grund och botten är något fantastiskt – så uppstår dock många rättighetskrockar.

Innebär övergång till digitala läxor, vårdjournaler och kommunala möteshandlingar en demokratisering eller riskerar det bidra till exkludering? Vad händer när myndigheter skapar hemsidor som inte är tillgängliga för alla medborgare? Hur säkerställer vi att digitaliseringen bidrar till implementering av mänskliga rättigheter och ej urgröpning?

Den 26 maj föreläser Hanna and Goliath på Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens i Halmstad om rättighetskrockar i digitaliserings spår.

 

Shares