Hanna and Goliath föreläser den 13 oktober hos Myspeaker

ghfhgfh

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Den 13 oktober bjuder Myspeaker på frukostföreläsning med Hanna and Goliath om diskrimineringslagen.

Shares