Hanna and Goliath föreläser för Läromedelsförfattarna den 24 januari

Vi lever i en föränderlig tid och ur ett globalt perspektiv är demokratin på tillbakagång. Detta påverkar även i högsta grad oss som läromedelsförfattare.

Är Läromedelsförfattare egentligen en form av demokratikämpar och på vilket sätt hänger vårt arbete ihop med mänskliga rättigheter? Vad innebär egentligen tillgång till utbildning och läromedel på lika villkor? Och vad innebär ansvaret att respektera, skydda och främja tillgången till utbildning och läromedel?

Läromedelsförfattarna bjuder in till en digital interaktiva föreläsning med folkrättsjuristen, folkbildaren och författaren Hanna Gerdes om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av läromedel.

Om Hanna Gerdes:

Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare, föreläsare och grundare av Hanna and Goliath Law & Education.

Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen och Byrån mot Diskriminering. Hanna har vunnit Diversity Index Awards för sitt arbete med mänskliga rättigheter och nominerats till årets Talare för sina insatser med folkbildning kring juridik.

Shares