Hanna and Goliath föreläser hos MTR

Hanna and Goliath föreläser hos MTR

Den 4 april föreläser Hanna and Goliath för chefer inom MTR angående diskrimineringslagen.

MTR Nordic AB ingår i den globala MTR-koncernen. MTR har ca 4800 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm varje dag och att MTR Express mellan Stockholm och Göteborg tuffar på. MTR medarbetare har sitt ursprung i drygt 100 olika länder och företaget satsar på att skapa en inkluderande arbetsplats för alla oavsett ursprung.

Diskrimineringslagen är ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande för lika rättigheter och möjligheter inom MTR verksamhetsområden – både mot kunder och medarbetare. När övergår en värdering till att bli diskriminering? Hur skapar man en tillgänglig tunnelbana för alla och och ska man alltid behandla alla lika? Med konkreta exempel och fall från verkligheten reder Hanna and Goliath ut begrepp i lagstiftningen och berättar mer om hur man ska arbeta förebyggande mot diskriminering.

Shares