Hanna and Goliath föreläser hos Studieförbundet Vuxenskolan på internationella kvinnodagen

Den 8 mars är internationella kvinnodagen.
En dag med fokus på att alla flickor och kvinnor ska kunna del ta del av utbildning, hälsa, arbete och kultur på lika villkor.
En dag med fokus på rätten till sin egen kropp och att kunna röra sig fritt i det offentliga rummet utan att behöva vara rädd.

Ett viktigt redskap för att arbeta förebyggande för lika rättigheter och möjligheter är diskrimineringslagstiftningen.

Hanna and Goliath Law & Education tycker därför det är extra roligt att dagen till ära vara inbjuden till Studieförbundet Vuxenskolan för att föreläsa om hur man ska arbeta förebyggande mot diskriminering som arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Vill du och lära dig mer om kvinnors rättigheter eller diskrimineringlagstiftningen och de nya lagkrav på förebyggande arbete mot diskriminering som infördes 1 januari 2017 så kontakta Hanna and Goliath.

 

Shares