Hanna and Goliath föreläser hos Volvo Car Cooperation den 25 november

Den 25 november är Hanna and Goliath inbjuden till Volvo Car Cooperation och Unionens frukostföreläsning för medarbetare på arbetsplatsen. Hanna and Goliath är inbjuden att fortbilda kring diskrimineringslagen och när värdering blir diskriminering.

Om föreläsningen:

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika?

Får en arbetsgivare bestämma vad för kläder personalen ska ha på sig och hur de ska hälsa? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Diskrimineringslagen gäller i nästa hela samhällslivet. På våra arbetsplatser, i skolan, inom vården och i affären. Men vad innebär den egentligen?

Med konkreta och lättbegripliga exempel och fall från verkligheten tar människorättsjuristen Hanna Gerdes juridiken bortom krångliga paragrafer och inspirerar kring hur vi skapar en mer inkluderande arbetsplats.

Hanna Gerdes är människorättsjurist, författare, föreläsare och grundare av Hanna and Goliath

Shares