Hanna and Goliath föreläser om bibliotekens roll i demokratin den 16 mars på Demokratidagen 2023

Den 16 mars samlas ett 100-tal medarbetare från läns och folkbibliotek i Östergötland till Göta Demokratidag.

Om föreläsningen:

Mänskliga rättigheter och demokrati – vad har det med bibliotek att göra?

Alla vi som arbetar på bibliotek arbetar i demokratins tjänst. Men vad innebär det egentligen? Vad kan politiken – eller en enskild politiker bestämma om bibliotekens program? Är det en mänsklig rättighet att få låna en bok och vad innebär det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter inom vårt arbete? Välkommen till en tankeväckande och interaktiv föreläsning med människorättsjuristen och folkbildaren Hanna Gerdes.

Hanna Gerdes är grundare av Hanna and Goliath Law & Educatio n och författare till åtta böcker och skrifter om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Hanna har tidigare arbetat som utbildningschef på Fonden för mänskliga rättigheter, politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, likabehandlingsstrateg på Försvarsmakten samt sakkunnig på Diskrimineringsombudsmannen (dåvarande HO) och Byrån mot Diskriminering.

Shares