Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen för Region Jönköping

Under 2018 har Hanna and Goliath fått i uppdrag av Region Jönköping att genomföra en kurs kring diskrimineringslagen och verktyg för att hantera rättighetskrockar i kommunal förvaltning. Första kurstillfället äger rum 5 oktober och andra kurstillfället är den 19 oktober.

Kursen riktar sig till personal inom förskola, skola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns kommuner.

Kursen ger en introduktion till diskrimineringslagstiftningen, diskrimineringsförbudets olika beståndsdelar och det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder. Den ger inspiration till praktiska verktyg och arbetsmetoder för förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer om kursen här.

Shares