Hanna and Goliath föreläser om diskrimineringslagen hos Täby kommun den 16 november

Den 16 november anordnar Täby kommun en frukostföreläsning för sina medarbetare inom social omsorg om ”När värdering är diskriminering” med Hanna Gerdes.

Mer om föreläsningen:

Kan man råka diskriminera någon för att man vill vara snäll? Ska man alltid behandla alla lika? Och var går gränsen mellan skämt och trakasserier?

Diskrimineringslagen gäller i nästan hela samhällslivet. På våra arbetsplatser, i skolan, inom vården och i affären. Men vad innebär den egentligen?

Med konkreta och lättbegripliga exempel och fall från verkligheten tar människorättsjuristen Hanna Gerdes juridiken bortom krångliga paragrafer och inspirerar kring hur vi skapar en mer inkluderande social omsorg.

Inbjudan föreläsning Hanna Gerdes

Shares