Hanna and Goliath föreläser för Läromedelsförfattarna den 24 januari

Vi lever i en föränderlig tid och ur ett globalt perspektiv är demokratin på tillbakagång. Detta påverkar även i högsta grad oss som läromedelsförfattare. Är Läromedelsförfattare egentligen en form av demokratikämpar och på vilket sätt hänger vårt arbete ihop med mänskliga r�..

Read More...
föreläsning, Utbildning
Read More...

Hanna and Goliath inleder samarbete med Plan International

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 80 länder. Inom ramen för Plan Internationals arbete i Sverige så genomförs nu en undersökning med hjälp av Kantar Sifo om barns trygghet på nätet Hanna and Goliath ha..

Read More...
Rapportera, Skrift
Read More...

Hanna and Goliath föreläser för branschrådet hos Handelsanställdas förbund den 22 november

Fackförbund har en central roll i arbetet mot diskriminering , trakasserier och sexuella trakasserier. Den 22 november fortbildar Hanna och Goliath bransc..

Read More...
föreläsning, Utbildning, Workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar på demokratikonferens i Umeå 14 november

Den 14 november är Hanna and Goliath inbjuden att föreläsa om mänskliga rättigheter, demokrati och rätten till utbildning på en stor demokratikonferens som anordnas av Vi måste prata och Folkbildningen Västerbotten på Strömbäcks Folkhögskola. Read More...

föreläsning, Utbildning, Workshop
Read More...

Hanna Gerdes talar om rättighetsutmaningar i en föränderlig värld på Rädda Barnens verksamhetskonferens den 10 november

Den 10 november är Hanna Gerdes inbjuden till att framtidspana på Rädda Barnens stora verksamhetskonferens. Fokus är rättighetsutmaningar i en fö..

Read More...
föreläsning, Framtida scouting
Read More...

Hanna Gerdes en av huvudtalarna på East Sweden Innovation Week den 9 november

Innovation Week är en återkommande vecka varje år som är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat. 2023 är fokus AI och Hanna Gerdes är inbjuden att tala om AI ur ett människorättsperspektiv. Hanna har intervjuats inför detta oc..

Read More...
föreläsning, Intervju, Utbildning
Read More...

Hanna and Goliath deltar i HR-podden

Hur gör vi för att skapa arbetsplatser som är inkluderande och där alla kan känna sig trygga? När blir värdering diskriminering? Finns det en skillnad på hur ordet används i daglig tal och vad det faktiskt innebär? Spelar avsikt någon roll? Om allt detta och mycket mer diskutera Hann..

Read More...
Intervju, Media, Podcast
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar hos Länsstyrelsen Östergötland den 25 oktober

Den 25 oktober är Hanna Gerdes inbjuden att föreläsa på Länsstyrelsen Östergötlands utbildningprogram kring systematiskt jämställdhetsarbete för chefer och ledare. Hanna and Goliath deltar under en eftermiddag med fokus på diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.   Fokus u..

Read More...
föreläsning, Utbildning, Workshop
Read More...

Hanna and Goliath föreläser hos Stockholms Dövas Förening 17 oktober

Varför är rätten till teckenspråk genom hela livet en grundläggande rättighetsfråga? Vilka är de mänskliga rättigheterna och hur hänger dom ihop samt med Stockholms Dövas Förenings arbete? Den 17 oktober föreläser Hanna and Goliaths grundare Hanna Gerdes hos Stockholms Dövas före..

Read More...
föreläsning, Utbildning, Workshop
Read More...

Hanna and Goliath fortbildar om mänskliga rättigheter hos Funktionsrätt Stockholm den 11 oktober

Den 11 oktober är Hanna and Goliath inbjuden till Funktionsrätt Stockholm för att hålla en fortbildning kring mänskliga rättigheter och funktionsrätt. Vad innebär fatt ha ett holistiskt perspektiv på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen, hur skyddas de och ..

Read More...
föreläsning, Utbildning, Workshop
Read More...